Φωτοβολταϊκά στέγης

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε κάποια από τα έργα μας

Περιοχή

Πάτρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 kw netmetering

με σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιοχή

Πάτρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

5 kw με μπαταρία netmetering

με σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιοχή

Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

10 kw

με σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ